4700 Næstved

BELIGGENHED

Hjørne beliggenhed. Med 3 veje som går direkte forbi ejendommen er beliggenheden meget synlig.

Ejendommen er placeret mellem boligkvarter og havnen. Lige på den anden side af Marskvej er boligblokke placeret og efter dem villabebyggelse. Ligesom Lille Næstved Skole er i kort afstand derfra. Lille Næstved er bydelsbetegnelsen for dette område, som er en del af Næstved By.

Placeringen er velegnet til dagligvarebutik og har tidligere haft en lokalplanen som beskriver:

“Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om mulighed for opførelse af en dagligvarebutik til områdets lokale forsyning idet lokalområdet generelt er dårligt forsynet med indkøbsmuligheder.”

Såfremt denne anvendelse ønskes, skal der på ny ansøges kommunen.

EJENDOMMEN

Regulær facadegrund 3.643 m² grund med sin egen lokalplan.

Bebyggelsesprocent: 50%.

Grunden fremstår plan.

På ejendommen er i dag opført en kontor/værksted/lagerbygning på 516 m² som skal nedrives for købers regning.

Ind- og udkørsel finder sted fra Marskvej.

En handel skal evt. betinges af at den tidligere lokalplan bliver gældende igen. Prospekt er udarbejdet med baggrund i den tidligere lokalplan.

Den tidligere lokalplan er aflyst på begæring af ejer.

Anvendelse:

Grund til dagligvarer.

Beliggenhed:

4700 Næstved

Pris/Leje:

4.000.000

Størrelse:

3.643 m² grund
Type:

TIL SALG
(Grund)